Syntaxyz verzorgt actuariële opleidingen, opleidingen op het terrein van pensioenen en overige verzekeringstechnische opleidingen.

Syntaxyz onderscheidt zich van andere aanbieders van opleidingen door o.a.:
  • Flexibele locaties: u bepaalt waar wij de opleiding verzorgen: Bij u op kantoor, bij u ‘om de hoek’ of elders op de aardbol.
  • Korte doorlooptijden: de opleidingen zijn kort en intensief; uw medewerkers zijn direct op een hoger niveau inzetbaar.
  • Hoor- en werkcolleges: na de theorie volgen voor elk onderwerp direct praktijkopdrachten.
  • Examenvoorbereiding: voor een landelijk examen geven wij een examentraining; wij behandelen (voorafgestelde) vragen en aandachtspunten.

Samenwerking Syntaxyz ontwikkelt zijn opleidingen grotendeels zelf. Wij werken samen met docenten die veel ervaring hebben in praktijkgerichte, pensioentechnische opleidingen. Syntaxyz werkt verder nauw samen met het Actuarieel Instituut en SPO.

Opdrachtgevers Syntaxyz werkt graag voor detacheringsbureaus en (pensioen-) uitvoerders. Wij verzorgen ook opleidingen voor bijvoorbeeld accountants, (echtscheidings-)advocaten, HR- en Finance-managers en leden van pensioencommissies in ondernemingsraden.